Skip to content

Bersedekahlah karena yang sudah meninggal sangat ingin kembali ke dunia untuk bersedekah

  
Allah memperingakan kita dalam Quran;:

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan [kematian] ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” Al Munafikun 10.

Orang yang sudah berpulang ini tidak meminta waktu untuk umrah atau untuk melakukan amalan lainnya. Yang ia minta hanyalah waktu untuk bersedekah.

Artinya Allah memperingatkan kita bahwa orang yang sudah meninggal baru tahu nikmatnya keunggulan pahala bersedekah bagi yang sudah meninggal.

Maka marilah kita perbanyak sedekah semasa kita di dunia. Jangan sampai kita menyesal nanti. Bersedekahlah pula untuk orang tua dan nenek kakek, kerabat kita yang sudah meninggal. Siapa tahu mereka sedang mengharapkan pahala bersedekah dan mengatakan apa yang dinyatakan Allah dalam Quran tadi.

Latihlah anak-anak untuk bersedekah agar mereka terbiasa hidup dengan berbagi sedekah di mana pun mereka berada. Mintalah mereka bersedekah untuk kita, orang tuanya, nanti.

Bersedekahlah banyak-banyak. Allah memberikan penghargaan yang sangat besar untuk orang yang bersedekah.

“Kalaulah orang yang bersedekah itu mengetahui dengan sebenarnya dan dapat menggambarkan bahwa sedekah itu diletakkan dalam ‘tangan Allah’ sebelum ia ke tangan orang faqir, nescaya kelezatan orang yang memberi lebih terasa besar daripada kelezatan si penerima.” Ibnu Qayyim. 

Nikmatnya bersedekah di dunia dan akhirat:

🌹 Amalan sedekah itu adalah salah satu pembuka pintu syurga

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Barangsiapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ‘Hai hamba Allah, inilah kebaikan.’ Maka orang yang termasuk golongan ahli shalat maka ia akan dipanggil dari pintu shalat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.”

🌹 Sebaik-baik sedekah ialah memberi makan.

“Barangsiapa memberi makan orang lapar, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan syurga. Barangsiapa memberi minuman kepada orang haus, Allah pada hari kiamat nanti akan memberinya minuman syurga yang amat lazat (ar-rahiq al-makhtum), dan barangsiapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah akan memberinya pakaian syurga yang berwarna hijau (khudhr al-jannah).” HR Abu Daud, Tirmizi

“Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan.” HR Ahmad 

🌹 Pahala sedekah akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat dan melepaskannya dari azab neraka

“Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya (pada hari Kiamat) hingga diputuskan di antara manusia atau ia berkata: “Ditetapkan hukuman di antara manusia.” Yazid berkata: ”Abul Khair tidak pernah melewati satu haripun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kueh atau bawang merah atau seperti ini.” HR Al-Baihaqi

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Q.S. Ali Imran 3:133-134

🌹 Sedekah dapat memadam kemurkaan Allah dan kepanasan kubur.

“Sedekah dengan sembunyi sembunyi memadamkan kemurkaan Allah.” HR Thabrani 

🌹 Sedekah adalah sebaik-baik hadiah untuk orang yang sudah meninggal, yang paling bermanfaat untuknya di kubur dan yang ditambah oleh Allah akan rezeki (karena bersedekah).

 “Apabila mati seseorang manusia itu, akan terputus daripadanya segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang sentiasa mendoakannya.” HR Muslim

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

🌹 Sedekah adalah satu penyucian harta dan jiwa dapat menggandakan kebaikan.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At Taubah 103

🌹 Sedekah adalah sumber kegembiraan si pemberi dan penyebab wajahnya bercahaya di hari kiamat

🌹 Sedekah menjadi pengaman dari ketakutan pada hari huru hara besar dan hari yang tiada kesedihan karena hilangnya sesuatu darinya (hari kiamat)

🌹 Sedekah menjadi sebab keampunan terhadap dosa dan penghapusan daripada kejahatan

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” HR. Tirmidzi

🌹 Sebagai pembawa berita gembira tentang pengakhiran yang baik dan sumber doa malaikat buatnya.

“Tiada suatu pagi hari berlalu melainkan ada dua malaikat turun. Berkata satu di antara dua malaikat itu: “Ya Allah berilah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya,” sedang yang lain berkata: “Ya Allah berilah kebinasaan kepada harta orang yang menggenggamnya (tidak menafkahkannya).” 

🌹 Orang yang bersedekah adalah orang yang terbaik di kalangan manusia. Pahala sedekah pula adalah untuk semua yang berbagi tentang sedekah itu (bukan hanya untuk si pemberi).

“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia.” 

🌹 Pemberi sedekah dijanjikan kebaikan yang banyak dan pahala yang besar.

“Amal-amal kebajikan dapat mencegah kejahatan yang akan menimpa. Dan sedekah yang disembunyikan memadamkan murka Tuhan. Silaturahmi menambah umur dan tiap perbuatan baik adalah sedekah. Ahli-ahli kebajikan di dunia merekalah juga ahli kebajika di akhirat dan ahli-ahli mungkar di dunia merekalah juga ahli-ahli mungkar di akhirat. Dan yang pertam akan masuk syurga ialah ahli-ahli kebajikan (orang-orang yang baik budi).” 

“Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka.” HR Bukhari

🌹 Orang yang suka menginfaq adalah salah satu sifat orang bertaqwa. Dan sedekah menjadi sumber lahirnya kasih sayang hamba Allah kepada si pemberi.

🌹 Sedekah tanda dermawan dan salah satu tanda kemuliaan dan kemurahan hati kita.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” Ali-Imran 92

🌹 Bersedekah memustajabkan doa dan merungkaikan segala kesulitan dan kepayahan hidup, menolak bala dan menutup 70 kejahatan di dunia, menjadi obat, penawar dan penyembuh.

“Sedekah dapat mencegah 70 macam bencana, yang paling ringan adalah penyakit kusta dan supak.” HR Thabrani

Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, “Wahai Anak Adam, kosongkan gudangmu untuk memenuhi apa yang ada di sisi-Ku. Niscaya Engkau akan selamat dari kebakaran, kebanjiran, pencurian dan kejahatan.“ HR Thabrani dan Baihaqi

“Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana.” HR Ath-Thabrani

“Barangsiapa ingin agar do’anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan.” HR Ahmad

“Barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit niscaya Alloh akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” HR Muslim

🌹 Sedekah memanjangkan umur, menambah rezeki, menjadi sumber rezeki dan kemenangan

“Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh.” HR Al-Baihaqi

🌹 Sedekah menghalang kebakaran, tenggelam akibat banjir dan kecurian

🌹 Pahala sedekah adalah tetap (tidak berbeda-beda) walaupun diberikan kepada hewan ternakan atau burung-burung.

🌹 Sedekah menjaga warisan

“Tidaklah seorang yang bersedekah dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya.” HR Ahmad

Kapan sebaiknya bersedekah?

🌹 Secepatnya, saat sehat, saat melarat

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah (S.A.W.), “Sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?” Nabi (S.A.W.) menjawab, “Saat kamu bersedekah hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga ruhmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian.” HR Bukhari

”Bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah, karena sungguh bencana tak dapat melewati sedekah.” HR Thabrani

🌹 Hari Jumat

Pertama, keterangan as-Syarbini – ulama Syafiiyah – (w. 977 H)

Dalam kitabnya al-Iqna fi Halli Alfadz Abi Syuja’, as-Syarbini ulama Syafiiyah – (w. 977 H), menjelaskan tentang sedekah hari jumat,

Dianjurkan memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari jumat atau malam jumat. Memperbanyak shalawat untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di malam atau siang hari jumat. Berdasarkan hadis: “Sesungguhnya hari yang paling afdhal adalah hari jumat. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku. Karena shalawat kalian diperlihatan kepadaku.” As-Syarbini ulama Syafiiyah – (w. 977 H), dalam kitabnya al-Iqna fi Halli Alfadz Abi Syuja

Bahwa sedekah di hari jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari jumat, dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain, seperti perbandingan antara sedekah di bulan ramadhan dengan sedekah di selain ramadhan. Saya pernah melihat Syaikhul Islam – rahimahullah – apabila beliau berangkat jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, “Apabila Allah memerintahkan kita untk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdhal dan lebih besar keutamaannya.” (Zadul Ma’ad, 1/407).
Ibnul Qoyim – ulama hambali – (w. 751), dalam kitab Zadul Ma’ad.

🌹 Ramadlan

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melebihi angin yang berhembus.” HR. Bukhari

Apa yang harus disedekahkan?

Ide-ide sedekah:

🌹Letakkan beberapa sendal jepit di sekitar masjid, agar para jamaah dapat menggunakannya saat akan berwudhu. Nikmatilah pahala dari setiap orang yang memakainya.

🌹 Letakkan segelas air atau remah makanan di teras rumah untuk burung-burung yang hinggap di sana.

🌹 Sisihkan sedikit uang setiap bulan untuk disumbangkan kepada anak yatim.

🌹 Belilah sekantong plastik kaos tangan dan kaos kaki, agar bisa diberikan kepada para pekerja.

🌹 Letakkanlah di kamarmu sebuah kotak, dimana setiap kali kamu merasa melakukan dosa, masukan uang receh Rp 3.000-5.000 ke dalamnya, jika sudah genap 1 bulan, buka kotak itu dan bersedekahlah dengan uang tersebut. Lakukanlah ini tiap bulannya.

🌹 Jika engkau hadir dalam acara kumpul-kumpul bersama keluarga dan kerabat, belilah satu atau dua buah karton air putih, niatkan untuk sedekah kepada orang-orang yang butuh minum, sakit, dan lainnya.

🌹 Belilah mushaf (al quran), letakkan di salah satu masjid dan bayangkan berapa pahala yg akan kamu dapat pada setiap huruf yang mereka mau membacanya.

🌹Berikanlah perasaan gembira kepada setiap muslim, terkhusus kepada mereka-mereka yang sedang tertimpa kesedihan.

🌹 Lemparkanlah senyum kepada orang yang kau temui, berilah salam kepada orang yang duduk dan bertuturlah dengan ucapan yang baik karena semuanya adalah sedekah.

🌹 Jangan tidur sebelum mengampuni setiap orang yang telah berbuat buruk kepadamu (menggibahi, mengadu domba dan mendzalimimu).

🌹 Selalu ucapkan dzikir. Setiap ucapan laa ilaha illaLlah itu sedekah, dan ucapan Allahu akbar itu sedekah. Setiap ucapan Subhanallah itu sedekah, dan ucapan Alhamdulillah itu juga sedekah.

🌹 Ajaklah sebanyak-banyaknya orang pada kebaikan dan hindari keburukan.

🌹 Ucapkan sebanyak-banyaknya kata-kata yang baik. Buka handphone, laptop dan kirimkan kata-kata yang baik, mengajak pada kebaikan, menghibur dan menghilangkan kesedihan.

🌹 Selalulah tersenyum.

🌹 Shalat dluha setiap hari, sedekah atas 360 anggota tubuh. 

🌹 Bersedekahlah dengan kehormatanmu. Ikhlaskan semua celaan, gunjingan, fitnahan dan hinaan. Niatkan semua itu sebagai sedekah.

🌹 Singkirkan gangguan dijalan 

🌹 Sampaikan salam pada semua orang yang dijumpai. 

🌹 Berilah makan pembantumu dengan apa-apa yang kamu makan.

🌹 Muliakanlah para tamumu lebih dari 3 hari.

🌹 Berdermalah dengan bantuan dan pertolongan badan.

🌹 Harapkan pahala dari Allah swt saja terhadap barang yang dicuri.

🌹 Carilah ilmu, ajarkan dan sebarkan, termasuk tulisan ini.

Semoga semua yang ditulis di sini dapat menjadi sedekah dan amal jariah yang membawa kebaikan dan pertolongan tak henti-henti sampai akhir zaman.

Aamiin.

3 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: